Ontwikkeling

U wilt uzelf of uw team verder ontwikkelen? Vertrouwen op wat er is en wie u bent?

Samenwerking

Wilt u een beter resultaat van uw samenwerking of een beter resultaat door samenwerking?

Verandering

Moet u loslaten of juist controleren? Meer ruimte of juist meer kaders geven? Hoe ga je om met weerstand?

 

"Ricardo is een gedrevene sociaal-maatschappelijk ondernemer. Zijn kracht zit in lenigheid van denken. Zo kan hij vraagstukken vanuit verschillende perspectieven ontwarren. Daarnaast kan hij bogen op kwaliteit van interactie. Hij spreekt verschillende talen verstaat de kunst van samen: opdrachten of vraagstukken definiëren. Hij creëert daarmee gezamenlijkheid en eigenaarschap. Hij doet dit vanuit een open houding wat hem zeer effectief maakt. Ik heb ervaren dat je Ricardo goed op het sociale domein kan inzetten als proces begeleider omdat hij vanuit de inhoud ook een serieuze sparring-partner is. Als je durft te vertrouwen op zijn vrije onafhankelijke geest dan krijg je zeker waar voor je geld."

Harm Benthem, stadsdeeldirecteur Loosduinen en Segbroek, Den Haag en opdrachtgever Stadsbetrokkenheid

Balans Communicatie

Als zelfstandig ondernemer versterk ik onder andere programmamanagers, projectleiders en stadsdeeldirecteuren die worstelen met complexe vraagstukken op het gebied van ontwikkeling, samenwerking of verandering. Dat doe ik als, procesbegeleider, teamcoach, communicatieadviseur of projectleider.

In alle rollen verbind ik (overheids)organisaties met de netwerkende buitenwereld om de gemeenschappelijke opgave waar ze voor staan te realiseren.
Ik werk met passie en energie voor de publieke zaak om deze organisaties te helpen tot de kern te komen.

Ricardo Buitinga

Ik vind het belangrijk om er te zijn voor mijn gezin. De dingen die ik ook leuk vind, probeer ik daaromheen te organiseren. Mijn eigen ontwikkeling, mensen helpen zich te ontwikkelen, te leren samenwerken en te komen tot duurzame veranderingen die de samenleving verder helpen.
Dat is de reden dat ik Balans Communicatie heb opgericht. Balans staat voor balans tussen alle dingen die ik doe. Communicatie staat bij mij voor de manier waarop mensen zich met zichzelf en met anderen verbinden.

Ik ben erachter gekomen dat vertrouwen daarbij essentieel is. Vertrouwen op mijzelf en anderen is voor mij daarom de de start van al mijn handelen geworden.

In de praktijk