Voorzitter externe denk-en doetank participatie gemeente Den Haag

Aanpak
Al snel na de eerste gesprekken met de opdrachtgever besluiten we om de interne denktank van ambtenaren samen te voegen met de externe denk tank van initiatiefnemers. Zo gaan deelnemers het niet hebben over elkaar, maar komen ze met elkaar tot inzichten en ideeën. Het programma stellen we zo samen dat in de eerste sessie ambtenaren en initiatiefnemers apart het huidige participatiebeleid analyseren en komen met ideeën voor verbetering. In een tweede sessie worden die inzichten en ideeën met elkaar gedeeld en in de derde sessie gaan we met elkaar werken aan kansrijke ideeën en zien hoe die tot uitvoering kunnen worden gebracht. Alle inzichten die we onderweg opdoen, benutten we als bouwstenen voor het actieplan Burgerparticipatie.

Werkzaamheden
Balans Communicatie bedenkt samen met de opdrachtgever de programma’s voor de sessies, houdt tussendoor contact met een aantal deelnemers en begeleidt het proces tijdens de sessies. Tot slot denkt hij mee over hoe de resultaten te laten landen in de nota.

Resultaat
Een waardevolle bijdrage aan het actieplan Burgerparticipatie
In 2017 wordt een samenwerkingsplatform opgericht waarbij gemeente en initiatiefnemers structureel gaan samenwerken om gemeenschappelijke opgaven te realiseren en van elkaar te leren hoe je dat doet.