Meewerker Kracht in NL

Hoe?
Dat laten we zien door de waarde van de ‘10e Topsector’ zichtbaar te maken en een nieuw samenspel en de transitie naar een investeringsmaatschappij, waarin iedereen van waarde is, te bevorderen.

Wat?
De Maex maakt de maatschappelijke waarde van initiatieven transparant en laat zien wat de initiatieven toevoegen voor hun doelgroep en omgeving. Wie dat mogelijk maken en waar de initiatieven behoefte aan hebben. Dit zorgt voor lokale zichtbaarheid, verbinding met de relevante Haagse partners en het helpt met het vinden van fondsen, materialen en vrijwilligers.

Missie
De MAEX wil uitgroeien tot de graadmeter van de gerealiseerde maatschappelijke waarde in Nederland.

Voor wie?
De MAEX is er voor de maatschappelijke initiatieven, maar ook voor bedrijven, overheden, fondsen en kennisinstellingen die deze initiatieven steunen.

Opdracht
Ik werk mee aan bijeenkomsten, vinden en verbinden van initiatieven in Den Haag en houd nu en dan de communicatiestrategie van de MAEX tegen de loep.

www.krachtinnl.nl en www.maex.nl