Bouwen aan vertrouwen

Voor wie?
De afgelopen jaren heb je binnen de publieke of private sector je talenten en professionele vaardigheden ontwikkelt. Je bent toe aan je meesterschapsfase. Je wilt vanuit de persoon die je bent, met jouw kennis, ervaring en persoonlijkheid, een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van de samenleving. Een samenleving waar ieders bijdrage van toegevoegde waarde is, in het terugbrengen van menselijkheid en maatwerk in de zorg en het onderwijs. Waarin we samen onderzoeken hoe we fors kunnen investeren in duurzaam fraaie straten, huizen, gebouwen en gezondheid en tegelijkertijd een goed rentmeester zijn over onze financiën.

In een wereld waarin veranderingen zich steeds sneller opvolgen, en robots binnen enkele jaren al het eenvoudige werk overnemen, is het een kunst en een kunde om goed in balans te blijven. Om steeds opnieuw je te verhouden tot wat nieuwe situaties van je vragen. Goed zicht te krijgen én te houden op wat voor jou én onze samenleving belangrijk is. Wat jouw focus is, persoonlijk en zakelijk. Wat jouw visie is op hoe jij wilt dat onze samenleving er over 10 jaar uit ziet. En wat daar dan nu als eerste stappen voor nodig zijn.

Je beseft dat als je écht iets wilt bereiken, dat je het sámen moet doen. Dat je als ambtenaar of politicus moet kunnen omgaan met de diverse snelheden waarmee gezinnen, burgers, ondernemers, de overheid, rechtspraak en uitvoeringsinstanties kunnen schakelen. Dat al deze mensen zich door jou gezien, gehoord en erkend willen voelen voordat zij het beste van zichzelf inzetten om mét jou het wezenlijke te verwerkelijken.

Als nieuwe leider ben jij in persoon de verbindende schakel tussen de stad waarin je leeft en werkt én de systeemwereld die een overheidsorganisatie nu eenmaal ook is.

Je realiseert je ook dat áls je de komende 10 jaar impact wilt hebben, je daarbij steun nodig hebt van gelijkgestemden. Die je steunen als het even lastig is. En die je met hun netwerk kunnen helpen om sneller daar te komen waar jij wilt zijn. Daarom stellen we de groep in deze leergang zo samen, dat je die gelijkgestemden vindt.

Ontwikkeling

Dit persoonlijk ontwikkeltraject geeft professionals die werkzaam zijn in veranderende organisaties, complexe samenwerkingsverbanden of transities in de maatschappij, handvatten om vertrouwen te bouwen. Het gaat dan om:

  • dienstbaar willen zijn, zonder eigen inbreng en ruimte te verliezen;
  • willen staan voor je vak en kennis en kunde en manieren zoeken om jezelf en je vak een stap verder te brengen;
  • bereid zijn om naar jezelf te luisteren en naar anderen en zonder oordeel willen zijn;
  • je kwaliteiten maximaal willen inzetten om verbindingen te leggen binnen je organisatie en tussen je organisatie en de buitenwereld en zo processen te leiden en resultaten te halen in de gemeenschappelijke opgave waar je voor aan de lat staat.

 Vertrouwen in jezelf én anderen is daarbij cruciaal.

Daarom bieden we in dit ontwikkeltraject manieren om (nog meer) te vertrouwen op jezelf en daarmee op anderen. Zodat je niet alleen vanuit de zekerheid van je vakkennis maar vooral vanuit de zekerheid van wie je bent, je professie kunt uitoefenen.

Uitgangspunt in het hele traject is je persoonlijke en professionele ontwikkelingsvraag. Deze leervraag verkennen we samen tijdens de intake.

Na afloop van het leertraject durf je meer te vertrouwen op jezelf, je kennis en kunde, luister je beter naar jezelf en naar anderen en ben je in staat om je (professionele) plek in te nemen vanuit je eigen kracht. Hierdoor wordt je efficiënter en effectiever in je handelen en haal je betere resultaten op persoonlijk, organisatorisch en systemisch niveau.

Deze leergang wordt gegeven in samenwerking met: Haagse Hoogvliegers, Horsebuddy en Guido Rijnja.